بازی ها, کد تقلب بازیها

ترینر و کد نسوزکننده بازی Resident Evil 2 Trainer

ترینر و کد نسوزکننده بازی Resident Evil 2 Trainer

OPTIONS

Num 1 – Infinite Health
Num 2 – Infinite Ammo
Num 3 – No Reload
Num 4 – Infinite Ink Ribbons
Num 5 – Infinite Knife Durability
Num 6 – Super Accuracy
Num 7 – No Recoil
Num 8 – Super Speed
Num 9 – Slow Motion
Num 0 – One Hit Kill
Num . – Tyrant 1 Hit Fall & Can’t Get Up
Num + – Highlight Items & Interactables

Ctrl+Num 1 – Max Backpack Size
Ctrl+Num 2 – Reset Game Time
Ctrl+Num 3 – Reset Save Counter
Ctrl+Num 4 – Freeze Countdown Timer
Ctrl+Num 5 – Reset # Of Item Box Open
Ctrl+Num 6 – Reset # Of Recovery Item Used
Ctrl+Num 7 – Reset Total Steps
Ctrl+Num 8 – Infinite Wooden Boards

NOTES
  1. “Infinite Ammo”: You must have spare ammo in your inventory for it to work.
  2. “Infinite Ink Ribbons”: You must have ink ribbons in your inventory for it to work.
  3. “Infinite Wooden Boards”: You must have wooden boards in your inventory for it to work.
  4. “Infinite Knife Durability”: Takes effect when you use knife.
  5. “Reset Save Counter”: Takes effect when you save.
  6. “Reset Total Steps”: Takes effect when you walk.
  7. “Reset Game Time”: When activated, game time won’t exceed 60 seconds.

DOWNLOAD

دیدگاهتان را بنویسید